Ngôi nhà duy nhất có được kê biên để thi hành án hay không?

Khoản 1 Điều 45 và khoản 1 Điều 46 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) quy định về cưỡng chế thi hành


Hỏi: Năm 2011, cha mẹ tôi vay tiền làm ăn bị thua lỗ không có tiền trả nợ nên đã bị chủ nợ kiện ra tòa đòi tiền. Sau đó, Tòa án buộc cha mẹ tôi phải trả khoản nợ hơn 1 tỷ đồng và cơ quan thi hành án cho cha mẹ tôi 10 ngày để tự nguyện thi hành.

Tòa án còn cho biết, trong trường hợp hết thời gian này mà cha mẹ tôi không trả nợ thì họ sẽ kê biên bán căn nhà của chúng tôi để thi hành án. Tôi muốn hỏi, đây là căn nhà duy nhất mà gia đình tôi đang ở thì họ có quyền kê biên hay không?


Việc kê biên nhà ở là nơi ở duy nhất của người phải thi hành án và gia đình chỉ
được thực hiện sau khi xác định người đó không có các tài sản khác hoặc

Trả lời:

Khoản 1 Điều 45 và khoản 1 Điều 46 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) quy định về cưỡng chế thi hành án là hết thời hạn 10 ngày (kể từ ngày người phải thi hành án nhận được quyết định thi hành án hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án) mà người phải thi hành án có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành thì bị cưỡng chế.

Một trong các biện pháp được quy định tại Điều 71 luật trên là kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án, kể cả tài sản đang do người thứ 3 giữ.

Nhưng theo Điều 95 luật này thì việc kê biên nhà ở là nơi ở duy nhất của người phải thi hành án và gia đình chỉ được thực hiện sau khi xác định người đó không có các tài sản khác hoặc có nhưng không đủ để thi hành án (trừ trường hợp người phải thi hành án đồng ý kê biên nhà ở để thi hành án).

Căn cứ theo các quy định trên, cơ quan thi hành án có quyền kê biên căn nhà duy nhất của cha mẹ bạn mà gia đình bạn đang ở để thi hành án nếu cha mẹ bạn không có tài sản nào khác hoặc có nhưng không đủ để thi hành án.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *