Thời gian làm thủ tục tách thửa đất như thế nào?

Tuy nhiên, thời gian này không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất hoặc thời gian xem xét xử


Hỏi: Bà nội tôi muốn tách thửa đất làm 2 phần cho gia đình tôi làm nhà ra ở riêng. Hiện nay, bà chuẩn bị đi du lịch nước ngoài nên chúng tôi muốn biết là bao lâu để gia đình có kế hoạch?

Pham hung (tienlenhahung_hunter@yahoo.com)
Thời gian tách thửa đất
Thời gian giải quyết hồ sơ tách thửa đất là 30 ngày tính từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Trả lời:

Điểm 2 khoản 2 Điều 61 Nghị định 43 ngày 15/5/2014 quy định thời gian giải quyết hồ sơ tách thửa đất là 30 ngày. Theo đó, thời gian quy định nêu trên được tính từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Tuy nhiên, thời gian này không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất hoặc thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật.

Như vậy, nếu hồ sơ tách thửa đất của gia đình bạn hợp lệ thì sẽ được cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết trong thời hạn nêu trên.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *